Pravila i uvjeti | Pogodi pobjednika i osvoji medalju!

PRAVILA I UVJETI SUDJELOVANJA NA NAGRADNOM NATJEČAJU »POGODI POBJEDNIKA I OSVOJI MEDALJU!«, 11.7. 2022. – 22. 7. 2022.

1. Opće odredbe

Navedena pravila određuju tijek i sudjelovanje na nagradnom natječaju »POGODI POBJEDNIKA I OSVOJI MEDALJU!« (u nastavku: Nagradni natječaj). Organizator nagradnog natječaja: Continental Adria pnevmatike d.o.o., Zagrebška cesta 104, 2000 Maribor (u nastavku: Organizator). Izvođači: Sport Media Focus d.o.o., Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana i Klepetalni robot d.o.o., Ulica Pavle Jeromnove 5A, 1000 Ljubljana.

Nagradni natječaj nije organiziran od strane tvrtke Facebook te isti ne odgovaraju za nikakve zahtjeve povezane s ovim nagradnim natječajem. Facebook ne sponzoriraju niti upravljaju nagradni natječaj te ga nisu ni posebno odobrili niti su s njime povezan. Eventualne informacije koje sudionici posreduju zbog sudjelovanja na nagradnom natječaju, posreduju se Organizatoru tj. naručitelju, a ne tvrtki Facebook. Svi sudionici koji pristupe nagradnom natječaju prihvaćaju ove opće uvjete, s njima su upoznati te se pristupanjem nagradnom natječaju s njima u cijelosti slažu.

2. Svrha nagradnog natječaja

Svrha nagradnog natječaja »POGODI POBJEDNIKA I OSVOJI MEDALJU!« (u nastavku: Nagradni natječaj) je promocija robne marke Continental.

3. Sudionici

Sudionici nagradnog natječaja mogu biti sve punoljetne fizičke osobe sa stalnim prebivalištem u Republici Hrvatskoj. Na nagradnom natječaju ne mogu sudjelovati zaposleni u tvrtki Continental Adria pnevmatike d. o. o. ili zaposleni u firmama Sport Media Focus d.o.o. i Klepetalni robot d.o.o. te članovi njihove uže obitelji (bračni partner, izvanbračni partner, roditelji, djeca, braća, sestre) i druge osobe koje na bilo koji način sudjeluju u izvođenju nagradnog natječaja.

4. Način sudjelovanja

Sudionici nagradnog natječaja sudjeluju tako da na internetnoj stranici Gripworld odgovore na pitanje i pravilno ispune obrazac. Svaki pojedinac može na nagradnom natječaju sudjelovati više puta, te više puta odgovore na pitanje, a u izvlačenje će biti uključen samo jednom. Kupnja proizvoda Continental nije uvjet za sudjelovanje na nagradnom natječaju.

5. Trajanje nagradnog natječaja

Natječaj traje od 11.7. 2022. – 22. 7. 2022. (23:59).

6. Nagrade

1. nagrada: Tour de France etapna medalja + boca za vodu + TDF-Continental majica
2. – 10. nagrada: boca za vodu + TDF-Continental majica

Nagrade ne prelaze bruto vrijednost od 315 kn.

Nagrade nije moguće zamijeniti, niti je moguće zahtijevati isplatu njihovu novčanu protuvrijednost. Nakon dodjele, dobitnik nagradu može prenijeti na treće osobe.

7. Izvlačenje dobitnika/ce i obavještavanje

Izbor dobitnika glavne nagrade održat će se 25. 07. 2022. u sjedištu Organizatora. Izbor se provodi među sudionicima koji su napravili sve potrebno za sudjelovanje na nagradnom natječaju pomoću elektronskog ždrijeba. Ždrijeb će nadgledati tročlana komisija. Zaduženi član komisije (Zapisničar) će voditi zapisnik koji će sadržavati mjesto, datum i vrijeme izvlačenja, ime i prezime članova komisije i njihovu ulogu, ime i prezime dobitnika/ce, osvojenu nagradu i ostale važne informacije vezane uz izvlačenje. Jedan primjerak zapisnika se čuva u sjedištu Organizatora nagradnog kviza. Izvlačenje je gotovo kad se izvuku sve nagrade. Izvlačenje je finalno i pritužbe nisu moguće. Nakon završetka nagradnog natječaja će na Facebook stranici Continental i internetnoj stranici Gripworld biti objavljen popis dobitnika.

Svi sudionici nagradnog natječaja se sudjelovanjem u nagradnom kvizu izričito i neopozivo slažu s objavom imena na Facebook vremenskoj crti Continental Hrvatska i na internetnoj stranici Gripworld. Rezultati izvlačenja su konačni i pritužba na njih nije moguća.

8. Preuzimanje nagrade

Uvjet za dobivanje nagrade jest da sudionici ispunjavaju uvjete iz člana 3. i slažu se s Pravilima nagradnog natječaja. O nagradi i načinu preuzimanja će dobitnici biti obaviješteni putem Facebook privatne poruke. U slučaju da dobitniku nije moguće izručiti nagradu, tj. da je vraćena organizatoru, računa se da je dobitnik odbio nagradu i ona ostaje nepodijeljena.

Organizator pridržava pravo da ne dodijeli nagrade ako:

– dobitnik ne ispunjava uvjete za preuzimanje nagrade,
– se pojavi sumnja u istinitost podataka,
– se dokaže da je korisnik sudjelovao na nagradnom natječaju suprotno pravilima i uvjetima nagradnog natječaja,
– se dobitnik u roku od jednog dana od objave rezultata nagradnog natječaja ne javi privatnom porukom na Facebook stranici ili preko elektronske pošte s dodatnim informacijama koje organizator treba za podjelu nagrada,
– u drugim slučajevima kada dodjela nagrade nije bila moguća ili zakonita.

9. Ograničenje odgovornosti

Organizator ne preuzima nikakvu odgovornost za:

– (ne)djelovanje društvene mreže Facebook ili elektronske pošte,
– sve ostale aktivnosti na društvenoj mreži Facebook,
– bilo kakve posljedice koje bi sudionik mogao imati zbog sudjelovanja na nagradnom natječaju ili nagradnom izvlačenju,
– nedostavljene pošiljke s nagradama,
– bilo kakve posljedice korištenja nagrada.

10. Zaštita osobnih podataka

Sudionici nagradnog natječaja se izričito slažu da Organizator nagradnog natječaja i Naručitelj nagradnog natječaja njihove osobne podatke koje sudionici navedu u okviru sudjelovanja na nagradnom natječaju, koriste za potrebe provođenja navedenog nagradnog natječaja. Podaci će biti korišteni za potrebe slanja ili dogovora oko preuzimanja nagrade. Sudionici nagradnog natječaja se slažu da Organizator i Izvođač nagradnog natječaja e-mail adrese koje sudionici proslijede u okviru natječaja koriste za slanje obavijesti o novostima i idućim nagradnim natječajima. Tijekom upravljanja osobnim podacima, pojedinac ima pravo uvida i ispravka podataka u bazi podataka. Svrha obrade osobnih podataka je provođenje nagradnog natječaja. Primatelji osobnih podataka sudionika nagradnog natječaja su Continental Adria pnevmatike d. o. o. i Sport Media Focus d.o.o. i Klepetalni robot d.o.o. kao izvođači nagradnog natječaja. Osobni podaci prikupljaju se uz privolu sudionika.

Sudionik je upoznat i izričito se slaže da naručitelj pojedine zadatke povezane s obradom pridobivenih osobnih podataka povjeri ugovornom obrađivaču podataka. Ugovorni obrađivač osobne podatke smije obrađivati u granicama ovlaštenja tj. narudžbe koju dobije od naručitelja u skladu s opredijeljenim ciljevima te u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka te drugim mjerodavnim propisima.

11. Porezne obaveze

Organizator će od nagrada čija bruto vrijednost prelazi zakonski određenu vrijednost za plaćanje dohotka, obračunati i platiti akontaciju poreza od osobnih primatelja u skladu s propisima. Organizator će izračunati akontaciju dohotka i odbiti porezni odbitak istovremeno s obračunom drugog dohotka u skladu s važećim propisima. Druge moguće porezne obaveze ili doplatu dohotka u skladu s godišnjim obračunom terete dobitnike.

12. Pristup pravilima nagradnog natječaja

Pravila nagradnog natječaja su objavljena na internetnoj stranici Gripworld te su dostupna na uvid svim sudionicima.

13. Ostale odredbe

Organizator ne odgovara za zakašnjela, nepotpuna i nepravilna sudjelovanja na nagradnom natječaju. Odluke Organizatora nagradnog natječaja o svim pitanjima u vezi s nagradnim natječajem i pravilima nagradnog natječaja su konačne i vrijede za sve sudionike. U slučaju bilo kakvog spora ili nejasnoća, ta pravila imaju prednost u odnosu na sve druge potencijalne objave, bilo u tiskanom, elektronskom ili bilo kojem drugom obliku. Autentično tumačenje ovih pravila određuje isključivo Organizator.

Organizator nagradnog natječaja zadržava pravo promjene ovih Pravila ako će to zahtijevati pravni, tehnički ili komercijalni razlozi. U svim eventualnim promjenama će Organizator sudionike obavijestiti objavom na Facebook stranici Continental Hrvatska i internetnoj stranici Gripworld.
Za sve eventualne sporove povezane s ovim nagradnim natječajem, a koje nije moguće riješiti sporazumno, nadležan je Općinski sud u Zagrebu. Ova pravila počinju vrijediti s danom prihvaćanja.


Zagreb, 11. 7. 2022.

Organizator nagradnog natječaja:
Sport Media Focus d.o.o., Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana i Klepetalni robot d.o.o., Ulica Pavle Jeromnove 5A, 1000 Ljubljana za naručitelja Continental Adria pnevmatike d.o.o., Zagrebška cesta 104, 2000 Maribor, Slovenija.